Pomóż przetrwać zimę w drugim domu!

16 listopada, 2022

Fundacja Wolność i pomoc zwraca się z prośbą o pomoc finansową i rzeczową do ludzi dobrej woli..

Szanowni Państwo,

Fundacja Wolność i Pomoc działająca przy przekształconym hotelu „Dębina” na ośrodek dla uchodźców wojennych mieszczący się przy ul. Kopernika 2 w Żywcu zwraca się do Państwa z prośbą o pomoc. Zanim jednak to uczynimy zmuszeni jesteśmy przedstawić aktualną sytuację zarówno ośrodka przy Fundacji, jak i podobnego do naszego ośrodka także działającego na terenie powiatu Żywieckiego.
Obecnie na terenie Podbeskidzia działają ośrodki, które opiekują się osobami niepełnosprawnymi, matkami z dziećmi, starszymi osobami, które były zmuszone uciec z terenu walczącej Ukrainy. Są to min.:
- Zakład Aktywności Zawodowej Ośrodek Rehabilitacyjno-Szkoleniowo-Wypoczynkowy Laliki,
- Zajazd Dębina w Żywcu.
Każdy z ośrodków ma nieco inną sytuację, którą musimy Państwu przybliżyć, abyście Państwo zrozumieli jak wiele potrzebujemy jeszcze pomocy, którą przekażemy na terenie naszego regionu na rzecz pomocy osobom uciekającym przed wojną na Ukrainie.

ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
OŚRODEK REHABILITACYJNO-SZKOLENIOWO-WYPOCZYNKOWY LALIKI

Ośrodek ZAZ ORSW LALIKI posiada status Zakładu Aktywności Zawodowej oznacza, iż jest miejscem pracy dla osób niepełnosprawnych oraz stanowi przykład przedsiębiorstwa społecznego. W dobie obecnych wydarzeń (w dniu 11.03.2022 roku) przyjęto do Ośrodka dzieci z objętej wojną Ukrainy, u których występują głębokie i sprzężone z wieloma chorobami niepełnosprawności - od umysłowych po ruchowe, z Domu Dziecka Internat z Dniepropietrowska. Czworo dzieci jest leżąca, część jeździ na wózkach inwalidzkich, a część porusza się za pomocą chodzików lub z pomocą kul. Przy czym większość z Nich posiada również upośledzenie umysłowe i towarzyszą im inne choroby ogólnoustrojowe. Co ważne Ośrodek zobowiązał się do udzielenia im schronienia do czasu zakończenia wojny. Ze strony Ośrodka zapewnione są: noclegi i wyżywienie, w pełni dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Trzon grupy, która przybyła, stanowią dzieci młodzież z rodzin dysfunkcyjnych, jak również sieroty. Jest ich 29 osób w wieku od 8 do 23 lat. Niektóre z nich zostały oddane do Domu Dziecka przez rodziców, którzy nie są w stanie się nimi zajmować, część została odebrana przez sądy ze względu na znęcanie się nad nimi. Rodzice dzieci są niewydolni finansowo, nie partycypują w kosztach utrzymania dzieci. Wszystkie dzieci mają problemy z poruszaniem się. Kilkoro a mianowicie czworo dzieci jest leżąca, dziesięcioro dzieci na stałe posługuje się wózkami inwalidzkimi, pięcioro korzysta z chodzików, kilkoro chodzi przy pomocy kul, żadne z dzieci nie porusza się w pełni sprawnie, wszystkie wymagają pomocy lub nadzoru przy przemieszczaniu się. Wszystkie dzieci mają problemy ze sprawnością manualną wynikające z trwałych uszkodzeń lub zmian chorobowych. Większość dzieci ma problemy ze wzrokiem, jedno jest całkowicie niewidzące. Niemal wszystkie dzieci korzystają z pampersów. Do chwili obecnej udało się uzyskać orzeczenia z poradni pedagogiczno-psychologicznej dla 10 dzieci. Wszystkie orzeczenia wskazują na konieczność dostosowania wymagań szkolnych ze względu na różne stopnie upośledzenia. Dzieci nie mogą korzystać z kształcenia w polskiej szkole, uczą się zdalnie na sprzęcie udostępnianym przez właścicieli ośrodka.

ZAJAZD DĘBINA W ŻYWCU
Ośrodek DĘBINA przed wojną na Ukrainie pełnił funkcje dobrze prosperującego hotelu, w którym odbywały się imprezy okolicznościowe. W dobie obecnych wydarzeń, w dniu 28.02.2022 roku przyjęto do Zajazdu Uchodźców z objętej wojną Ukrainy. Są to m. in. matki z dziećmi (około 80 dzieci), osoby starsze oraz pomimo barier osoby z niepełnosprawnością ruchową, umysłową (zespół downa, autyzm, asperger, porażenie mózgowe i inne) oraz chorobami, w tym nowotworami.
Ze swojej strony ośrodek zapewni im: noclegi, wyżywienie i wszystko co potrzebne do funkcjonowania rodzin przez 24h/dobę.

Do chwili przybycia uchodźców oba ośrodki prowadziły działalność gospodarczą i ich sytuacja ekonomiczna była stabilna. W obu ośrodkach odbywały się imprezy okolicznościowe oraz inna działalność przynosząca zyski. Z uwagi jednak na sytuację właściciele obu ośrodków zdecydowali się na przyjęcie uchodźców wojennych co całkowicie uniemożliwiło prowadzenie działalności w oparciu o dotychczasowy model biznesowy.
Aktualnie na utrzymanie jednego uchodźca są wypłacane środki w kwocie 70 zł/brutto za dzień pobytu jednej osoby. Ośrodki są zobowiązane zapewnić pełne utrzymanie zamieszkującym tam uchodźcom to jest: zapewnienie wyżywienia, czystego i ciepłego mieszkania, mediów (wody, ścieków, prądu, opału w tym węgla, internetu) ubrań, obuwia, opieki medycznej, leków, oraz pomocy w załatwianiu wszystkich spraw urzędowych włącznie z dowozem tych osób do urzędów i innych instytucji.
W dobie istniejącego i nadchodzącego kryzysu energetycznego utrzymanie obiektów i zapewnienie podstawowych potrzeb ich utrzymania przerasta możliwości właścicieli tychże ośrodków.
W związku z tym Fundacja Wolność i Pomoc zwraca się o pomoc finansową
i rzeczową do ludzi dobrej woli, aby złagodzić skutki kryzysu.
W załączeniu przedstawiamy zdjęcia (do wewnętrznego użytku prosimy nie udostępnianie) obrazujące aktualna sytuację w w/w obiektach oraz przedstawiamy listę najpotrzebniejszej pomocy rzeczowej.

W przypadku darowizny rzeczowej – potrzebną formą potwierdzenia, że do darowizny doszło jest umowa darowizny, zawarta z Fundacją oraz dowód wartości darowizny – np. paragon lub faktura VAT, odpowiadającego cenom rynkowym. Dary można składać w siedzibie Fundacji Wolność i Pomoc .

W przypadku darowizny finansowej – Fundusze prosimy na konto z ogólnym dopiskiem „darowizna”

WPŁATY:
Wasza pomoc możliwa jest poprzez wpłaty na konto w banku Santander.
Możliwa jest wpłata z różnych miejsc na świecie i w różnych walutach.
Bardzo dziękujemy.
Numery kont Santander Bank:
PLN 76 1090 2011 0000 0001 5025 6875
EUR BIC: WBKPPLPP 53109020110000000150256901
USD BIC: WBKPPLPP 16109020110000000150256888
CHF 85109020110000000150256907
Środki rzeczowe – celem uzgodnienia zapotrzebowania, można przekazywać do siedziby Fundacji w Żywcu po wcześniejszym kontakcie telefonicznym
Fundacja Wolność i Pomoc
ul. Kopernika 2
34-300 Żywiec

tel. +48 606 224 859
fundacja@wolnoscipomoc.pl

STAROSTWO

WRÓĆ