KOMU POMAGAMY

Nasze działania kierujemy do wszystkich potrzebujących osób zarówno w naszym kraju jak i poza jego granicami.

Nasza idea zrodziła się z potrzeby serca oraz ze względu na miejsce, w którym mieszkamy.

W związku z rozpoczęciem agresji na Ukrainę w Beskidy trafiły tysiące ludzi, którzy z godziny na godzinę stracili cały dorobek życia. Rozpoczęliśmy pomoc tym którzy zamieszkali czasowo w naszych okolicach, ale w związku z ogromnym odzewem naszych bliskich i znajomych, ilość darów była tak duża iż postanowiliśmy zorganizować konwoje na Ukrainę.

Aby móc działać formalnie i zgodnie z procedurami założyliśmy Fundację Wolność i Pomoc.

fundacja wolność i pomoc - komu pomagamy - zdjęcie