JAK POMÓC

Fundusze przyjmujemy na konto z ogólnym dopiskiem „darowizna”.
Jeśli istnieje potrzeba można dopisać cele szczegółowe, np. cele statutowe, paliwo, nazwa działania lub nr konwoju, itd.

Środki rzeczowe – celem uzgodnienia zapotrzebowania, można przekazywać do siedziby Fundacji w Żywcu po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

WPŁATY:

Wasza pomoc możliwa jest poprzez wpłaty na konto w banku Santander.
Możliwa jest w płata z różnych miejsc na świecie i w różnych walutach.
Bardzo dziękujemy.

Numery kont Santander Bank:
PLN 76 1090 2011 0000 0001 5025 6875
EUR BIC: WBKPPLPP 53109020110000000150256901
USD BIC: WBKPPLPP 16109020110000000150256888
CHF 85109020110000000150256907

za wszystko

Z CAŁEGO SERCA

DZIĘKUJEMY!